OVERSIKT
Denne nettsiden eies og drives av Askestore.no. På denne siden vil "vi", "oss" og "vår(e)" refere til Askestore.no. Askestore.no tilbyr denne nettsiden og all dens innhold, verktøy og service, for de som er bruker av nettsiden. Dette mot at du godtar vilkårene og alt annet som er nevnt på denne siden. Ved å besøke vår nettside eller ved kjøp fra oss, vil du samtykke og være bundet av følgende vilkår og betingelser nevnt på denne siden.

Du samtykker at du selv er ansvarlig for å følge lover og forskrifter i ditt land. Likeledes er Norges lover gjeldende for Askestore.no; herunder Kjøpsloven, Angrefristloven og Markedsføringsloven. Vilkårene som fastsettes her vil kun anvendes i de tilfeller lover og forskrifter ikke er dekkende. Askestore.no vil på generelt grunnlag forsøke å komme brukere av nettsiden i møte og søke gode løsninger for alle parter der misforståelser og god tro ligger til grunn for en uoverensstemmelse.

Disse vilkårene for bruk gjelder for alle som bruker nettstedet www.askestore.no. Vennligst les disse vilkårene nøye før du besøker eller bruker nettsiden vår. Uansett del av nettsiden du besøker, så godtar du og er bundet av disse vilkårene. Hvis du ikke er enig i alle vilkårene og betingelsene i denne avtalen, trenger du ikke å bruke denne nettsiden eller tjenestene som tilbys.

Du kan lese våre "Vilkår og betingelser" når som helst på nettsiden. Vi forbeholder oss retten til å oppdatere, endre eller erstatte deler av vilkårene og betingelsene i tilfeller vi ser det nødvendig. Det er ditt ansvar som bruker og kunde å sjekke denne siden for endringer. Fortsetter du å bruke nettsiden etter at endringer eller oppdatering er gjort, vil du automatisk akseptere disse endringene. Alle nye funksjoner og tjenester som blir lagt til på denne nettsiden er også underlagt alle vilkår nevnt på denne siden. 

Vår nettside benytter Shopify Inc. som platform for vår nettbutikkløsning. Dette tillater oss å selge produkter og tjenester til deg.

 

DEL 1 - VILKÅR FOR NETTBUTIKK OG NETTSIDE
Ved å akseptere disse vilkårene bekrefter du at du er myndig (over 18 år). Du kan ikke bruke våre produkter til ulovlig eller uautorisert bruk, inkludert brudd på opphavsrett.

Du må ikke overføre virus eller andre koder/programmer med ødeleggende effekt. Ett eller flere brudd på noen av disse vilkårene vil resultere i umiddelbar oppsigelse av tjenester og anmeldelse.

 

DEL 2 - GENERELLE VILKÅR
Vi forbeholder oss retten til å nekte å levere våre varer til enhver tid. Du samtykker at du forstår at din informasjon (inkluderer ikke kredittinformasjon), kan overføres ukryptert til ulike nettverk for å tilpasse tekniske krav for tilkobling til nettverk, internett og servere. Kredittkortinformasjon håndteres av tredjepart som  Stripe, PayPal, Klarna og er alltid kryptert under overføring til andre nettverk/servere. 

Du godtar at du ikke skal kopiere, reprodusere, selge, videreselge eller utnytte noen del av innhold og tjenester på denne nettsiden, uten skriftlig tillatelse fra oss.

Overskriftene som er brukt i denne avtalen er kun ment for orientering og vil ikke begrense eller påvirke disse vilkårene.

 

DEL 3 - INFORMASJON, OPPLYSINGER OG INNHOLD
Vi tar forbehold om at informasjon som er tilgjengelig på dette nettstedet ikke er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert. Dersom feil fra vår side har påvirket beslutningsgrunnlaget for handel vil vi selvsagt strekke oss langt for å rette opp i det. Dersom det er eller bør foreligge tvil om informasjon på våre sider medfører riktighet, har du et eget ansvar for å kontakte oss på Contact@askestore.no før du gjennomfører en transaksjon eller inngår i annen bindende avtale med Askestore.no

Vi forbeholder oss retten til å endre all innhold og informasjon på dette nettstedet til enhver tid. Vi har heller ingen plikt til å oppdatere informasjonen på nettstedet vårt. Du samtykker og er enig i at det er ditt ansvar å holde seg oppdatert/overvåke eventuelle endringer på dette nettstedet.

 

DEL 4 - ENDRINGER I TJENESTER OG PRISER
Prisene på våre produkter kan endres uten varsel. Vi forbeholder oss retten til å endre eller avslutte tjenester, priser og produkter uten forvarsel til enhver tid. Vi er ikke ansvarlig ovenfor deg eller noen tredjepart for endringer av tjenester, prisendringer eller opphør av tjenester.

 

DEL 5 - NEKT AV BESTILLINGER
Vi forbeholder oss retten til å nekte bestillinger du plasserer hos oss. Vi kan etter eget ønske begrense, justere antall varer kjøpt per person, per husholdning eller per bestilling. Disse restriksjonene kan inkludere bestillinger av eller under samme kundekonto, kredittkort og/eller faktura- og leveringsadresse. I disse tilfeller gjør vi en endring i bestilling eller sletter din ordre. Vi vil varsle deg på e-post på forhånd.

 

DEL 6 - TREDJEPARTS TJENESTER OG FUNKSJONER
Vi kan igjennom dette nettstedet gi tilgang til verktøy og funksjoner som leveres av en tredjepart. Dette er verken noe vi overvåker eller har kontroll over. Du erkjenner og godtar at vi gir tilgang til slike verktøy og tjenester "as is" uten andre garantier eller betingelser som eventuelt er spesifisert.

Vi har ingen erstatningsansvar som i følge av eller er relatert til din bruk av en tredjeparts verktøy og/eller tjeneste på dette nettstedet. All bruk av tjenester og verktøy på dette nettsiden skjer på egen risiko. Vi kan også i fremtiden tilby nye tjenester og funksjoner gjennom nettstedet. Her vil de samme vilkår og betingelser gjelde.

 

DEL 7- LENKER TIL EN TREDJEPART
Noe innhold, produkter eller tjenester på dette nettstedet kan være tilgjengelig via en tredjepart. I de tilfeller hvor man blir videresendt til en tredjeparts nettside har du selv ansvaret for å følge de retningslinjene dette nettstedet har. Vi tar ingen ansvar for innhold, tjenester og produkter som er oppgitt på en tredjeparts nettside. Du må derfor selv sørge for at du leser de retningslinjene som er satt for det enkelte nettstedet.

 

DEL 8 - PERSONLIG INFORMASJON
All personlig informasjon som blir lagt igjen på vår nettside og nettbutikk er underlagt våre retningslinjer for personvern. Vennligst les vår Personvernerklæring for mer informasjon.

 

DEL 9 - FEIL PÅ INFORMASJON OG NETTSIDEN
Det kan forekomme informasjon fra vår side eller i en tjeneste som inneholder skrivefeil, unøyaktigheter eller mangler. Dette relateres til produkt beskrivelser, priser, kampanjer, tilbud, fraktkostnader, transit tider og tilgjengelighet. Vi forbeholder oss retten til å korrigere eventuelle feil og mangler. Vi tar oss også rett til å endre eller kansellere ordre hvis informasjon gitt på vårt nettsted (dette gjelder også ordre som er bekreftet). Vi påtar oss ingen forpliktelser til å oppdatere, endre eller etterfølge feilaktig informasjon som er gitt på relaterte nettsider (f.eks en samarbeidspartner). 

 

DEL 10 - ULOVLIG BRUK
I tillegg til andre forbud og krav som er satt i disse vilkårene, er det forbudt å bruke nettstedet eller dets innhold: 
a) til ulovlige formål
b) å oppfordre andre til å utføre eller delta i noen ulovlige handlinger
c) å bryte noen internasjonale eller nasjonale forskrifter, regler, lover eller lokale bestemmelser.
d) for å krenke eller krenke våre materielle eller immaterielle rettigheter.
e) å trakassere, misbruke, fornærme, skade, ærekrenke, baktalelse, nedvurdere, skremme, eller diskriminere på grunnlag av kjønn, seksuell legning, religion, etnisitet, rase, alder, nasjonal opprinnelse eller funksjonshemming.
f) å sende inn falsk eller villedende informasjon
g) for å laste opp eller overføre virus eller andre annet som vil eller kan brukes på en måte som vil påvirke funksjoner, drift, stjele data og andre tjenester tilknytter nettstedet eller internett.
h) for å samle eller spore personlig informasjon om andre.
i) til spam, phising, pharm, ormer, virus etc.
j) for å forstyrre eller omgå sikkerhetsfunksjonene på nettsiden eller på relaterte eller andre nettsider.

Vi forbeholder oss retten til å avslutte din bruk av nettsiden og/eller anmelde forholdene ved ulovlig bruk.

 

DEL 11 - ANSVARSFRASKRIVELSE OG ANSVARSBEGRENSNING
Vi garanterer ikke at din bruk av nettsiden vår vil være uavbrutt, sikker eller feilfri. Vi garanterer ikke at resultatene som kan oppnås ved bruk av nettsiden vil være nøyaktig eller pålitelig. Du samtykker i at i fra tid til annen kan vi fjerne/legge ned våre tjenester på ubestemt tid eller avslutte hele nettsiden uten forvarsel.

Du samtykker at din bruk av nettsiden, dens innhold og tjenester skjer på egen risiko. De produkter og tjenester som leveres deg igjennom vår nettside (med unntak av det som blir oppgitt direkte fra oss) er "som tilgjengelig" og "som den er". Du samtykker våre "Vilkår og betingelser", "Personvernerklæring" og "Vilkår for bruk". 

Du samtykker at innsamling av informasjon om våre produkter og tjenester skjer på egen risiko. Med dette menes med at du som bruker av denne nettsiden selv er ansvarlig for at du får den nødvendig informasjonen du trenger om produkt, garanti, retur og andre vilkår før du eventuelt handler hos oss.

Du samtykker at du bruker dette nettstedet på egen risiko. Eventuelle virus fra tredjeparts nettsider eller som ulovligheter som er plassert på nettstedet eller er utenfor vår handlingsevne er ikke vårt ansvar.

 

DEL 12 – AVTALEN
Disse vilkårene for bruk og retningslinjer utgjør hele avtalen mellom deg og oss. Denne avtalen erstatter alle tidligere avtaler enten muntlig eller skriftlig mellom oss og deg (inkluderer tidligere utgaver av Vilkår for bruk). Dersom noen punkter er uklare må du ta kontakt med oss så snart som mulig.

 

DEL 13 - ENDRINGER AV VILKÅR FOR BRUK
Du kan til enhver tid lese nyeste versjon av vilkår for bruk på denne siden. Vi forbeholder oss retten til å oppdatere, endre eller erstatte noen deler av disse vilkårene. Det er ditt ansvar å sjekke vår hjemmeside for endringer og før bruk av vår nettside. Du aksepterer alle disse betingelsene og eventuelle endringer ved å fortsette bruken av denne nettsiden.

 

DEL 14 – KONTAKTINFORMASJON
Har du spørsmål? Vennligst ta skriftlig kontakt med oss på Contact@askestore.no